Het UNION netwerk

Home

Welkom op de Netwerksite van UNION!

 

Het netwerk UNION betreft samenwerkingsinitiatieven vanuit Universiteit Utrecht rondom het bevorderen van inclusief onderwijs en het tegengaan van segregatie, polarisatie en radicalisering in het Utrechtse onderwijs, waarbij met de Utrechtse scholen wordt samengewerkt.

 

Onder het UNION netwerk vallen vooralsnog de volgende initiatieven:

Het project UNION
Met het project UNION,  het Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs, wordt de gezamenlijke stap gezet naar een collectieve, stadsbrede aanpak van segregatie, polarisatie en radicalisering in het Utrechtse onderwijs, met als doel het bevorderen van een inclusief schoolklimaat. UNION biedt Utrechtse docenten de gelegenheid om met elkaar en experts in gesprek te gaan over hun ervaringen. Deze behoeftepeiling vormt de basis van het project op basis waarvan verschillende ontwerp-projecten ontwikkeld worden.

 

Onderzoeksgroep De Stadsschool
Onderzoeksgroep De Stadsschool is gericht op het doen van onderzoek naar- en te experimenteren met een onderwijsarrangement, namelijk De Stadsschool, dat beoogt segregatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen. In dit onderwijsarrangement werken leerlingen structureel samen met leerlingen van andere populaties, met als doel om verschillende werelden samen te brengen en uit uiteindelijk segregatie te doorbreken.

 

Terrorisme bespreken in de klas
Het project Terrorisme bespreken in de klas is gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs tegen het omgaan met terrorisme. Vanuit dit project is Ter Info ontstaan, dit is een mobiele website waar docenten informatie en lesmateriaal kunnen vinden om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met leerlingen in de klas.

 

Verander je perspectief!
Het onderzoeksproject ‘Verander je perspectief!’ is onderdeel van het UU strategisch thema Dynamics of Youth. Dit project richt zich op het mediagebruik door jongeren en de rol die het onderwijs hierin kan spelen. Er is sprake van een groeiende sociale en culturele kloof in de maatschappij en daardoor ook in het onderwijs. Om deze kloof te overbruggen is het nodig dat we meer weten over de manier waarop kinderen en jongeren informatie die zij via internet en sociale media krijgen verwerken.