Het UNION netwerk

De Stadsschool

Onderzoeksgroep De Stadsschool is opgericht om onderzoek te doen naar en te experimenteren met een nieuw onderwijsarrangement, namelijk De Stadsschool, dat segregatie beoogt tegen te gaan en inclusie beoogt te bevorderen. Het idee is dat leerlingen vanaf jonge leeftijd structureel samenwerken met leerlingen uit anders samengestelde scholen, met als doel verschillende werelden samen te brengen, te zorgen voor begrip en interesse in elkaar, kinderen te leren omgaan met verschillen, en uiteindelijk segregatie te doorbreken. Het arrangement is bedacht om, in een tijd van toenemende schoolsegregatie, ervoor te zorgen dat kinderen met verschillende etnische achtergronden toch met elkaar in contact komen.

 

Het initiatief is ontstaan vanuit de taskforce Utrecht Zijn We Samen en wordt ondersteund door de Nationale Wetenschapsagenda. In deze taskforce, met onderwijs als speerpunt, wordt gezocht naar bijdragen die wetenschappelijk onderzoek kan leveren aan het oplossen van problemen in de stad op het gebied van segregatie, polarisatie en radicalisering. De onderzoeksgroep focust zich momenteel op de evaluatie van het onderwijsarrangement en het vergroten van het draagvlak onder jongeren, docenten en ouders. In huidig onderzoek spelen de perspectieven van deze groepen een belangrijke rol, daar het organiseren van ontmoeting tussen verschillende culturele, etnische of religieuze groepen gevoelig kan liggen. Draagvlak van deze actoren is hierbij een zeer belangrijke voorwaarde.