Het UNION netwerk

Terrorisme bespreken in de klas

Over terrorisme wordt verschillend gedacht en gesproken. Heftige gebeurtenissen zoals aanslagen hebben een enorme impact op jongeren. Wanneer dergelijke onderwerpen niet op een doordachte manier worden behandeld, kunnen er spanningen ontstaan in de klas. Daarom is er de noodzaak om op verstandige wijze over terrorisme in gesprek te gaan. Met deze gedachte heeft prof. dr. Beatrice de Graaf, met steun van prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Mariëttede Haan, het project Ter Info opgezet, als bijdrage aan het gemeentelijke actieplan Utrecht Zijn We Samen.

 

Ter Info is een mobiele website gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs. De website helpt docenten om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met leerlingen. Ter Info biedt beknopte en evenwichtige informatie, evenals pedagogische handvatten om klassikaal het gesprek aan te gaan over dit controversiële onderwerp.

 

Preview mobiele website Ter Info

 

De inhoud van Ter Info is ontwikkeld door een team van historici, ICT-ers, pedagogen en studenten uit deze disciplines van de Universiteit Utrecht. Het richt zich op leerlingen met verschillende achtergronden en uit verschillende leeftijdsgroepen, van bovenbouw basisonderwijs tot bovenbouw voortgezet onderwijs. Direct na een aan terrorisme gerelateerde gebeurtenis kan aan de hand van Ter Info snel duiding geboden worden. Bovendien worden handvatten aangereikt om emoties te reguleren die tijdens het gesprek kunnen ontstaan. Daarnaast biedt Ter Info aan het gesprek over terrorisme preventief aan te gaan om op die manier de maatschappelijke weerbaarheid van scholieren te verbeteren.

 

De Universiteit Utrecht begeleidt het gebruik van Ter Info op scholen en documenteert praktijkervaringen om het platform te verbeteren. Naast het gebruik van het online platform biedt de Universiteit Utrecht de mogelijkheid met teams van trainers en studenten langs te komen op scholen om op locatie ondersteuning te bieden.

 

Klik hier voor meer informatie over het project en de ervaringen van het Ter Info team zelf.