Het UNION netwerk

Verander je perspectief!

Het onderzoeksproject ‘Verander je perspectief!’ is onderdeel van het UU strategisch thema Dynamics of Youth. Dit project richt zich op het mediagebruik onder jongeren en de rol van het onderwijs hierin. Er is namelijk sprake van een groeiende sociale en culturele kloof in de maatschappij en daardoor ook in het onderwijs. Het onderwijs kan een grote bijdrage leveren om deze kloof te overbruggen. Daarom is het nodig dat we meer inzicht krijgen over de manier waarop kinderen en jongeren informatie die zij via internet en sociale media ontvangen. Op welke manier beïnvloeden deze media hun perspectief op de wereld, hun houding en gedrag? En wat is het effect op hun interactie met andere mensen in de samenleving, inclusief hun klasgenoten en docenten?

Klik hier voor meer informatie over het onderzoeksproject ‘Verander je perspectief!’ van het UU strategisch thema Dynamics of Youth.