Het UNION netwerk

Het project UNION

Vanaf september 2017 wordt gewerkt aan het Utrechts Netwerk voor Inclusie in het ONderwijs (UNION). Dit initiatief is ontstaan vanuit de taskforce Utrecht Zijn We Samen, waarin de Gemeente Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Utrechtse onderwijsveld de krachten bundelen. Het doel van dit project is om een inclusief schoolklimaat te bevorderen en hiermee onze stad weerbaar te maken tegen polarisatie, segregatie maar ook radicalisering.

 

Het project UNION gaat uit van de behoefte van docenten, met name in het VO: hoe gaan zij om met spanningen in de klas, en wat hebben zij nodig om te zorgen dat iedereen in de klas zich met elkaar verbonden voelt? UNION biedt Utrechtse docenten de gelegenheid om met elkaar en experts uit de wetenschap in gesprek te gaan over hun ervaringen, dit vormt de basis van het project. Dit doet UNION allereerst via rondetafelgesprekken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Delphi methode. Op basis van de gedeelde en gedragen visie die uit de rondetafelgesprekken met de Utrechtse docenten komt, worden drie ontwerp-projecten uitgezet die volgens de rondetafels prioriteit hebben. Daarnaast zet UNION het digitale leer-en-werk platform UNION op waar docenten op een toegankelijke manier expertise kunnen vinden en uitwisselen over diverse thema’s.

 

Klik hier voor meer informatie over het project UNION.